Prof. Christopher Leo

Dipartiment tal-Politika, Università ta’ Winnipeg, il-Kanada

"Id-dimostranti kontra l-globalizzazzjoni għandhom l-attenzjoni tad-dinja. Jekk jixtiequ jżommu dik l-attenzjoni, u jibdew iħallu impatt fuq il-politika, għandhom isegwu t-tmexxija ta' Simpol u jipproponu alternattivi li jaħdmu għall-istatus quo."

X’qed jgħidu n-nies dwar Simpol...

Ken Wilber

 Filosfu Amerikan, awtur u fundatur tat-Teorija Integrali.

“L-idea ċentrali ta' Simpol hija qawwija ħafna; l-kunċett ta’ kif tgħaqqad il-voti f’pajjiż ma’ voti f’ieħor - kif tgħaqqad l-azzjoni politika f’pajjiż ma’ azzjoni f’ieħor. Il-kompetizzjoni internazzjonali hija integrata fis-sistema ta' nazzjonijiet fil-livell attwali ta' żvilupp tagħha u għalhekk il-kwistjoni mhix tħassib ambjentali, iżda kif iġġib lill-bnedmin jaqblu dwar tħassib ambjentali. Dan huwa tassew affaxxinanti u mimli bit-tama. Fl-opinjoni tiegħi din hija l-kwistjoni kruċjali għal dan is-seklu."

Jose Ramos-Horta

President tat-Timor tal-Lvant. Rebbieħ tal-Premju Nobel għall-Paċi

"Bi pjaċir nikkonfermalek l-interess tiegħi fil-kampanja tal-Politika Simultanja u kemm nista' li nkun attiv fl-appoġġ tagħha."

Noam Chomsky

Professur (MIT), attivist politiku, awtur

"Huwa ambizzjuż u provokattiv. Jista' jaħdem? Żgur li ta' min nippruvaw."

Hazel Henderson

Ekonomista, awtriċi: 'Lil hinn mill-Globalizzazzjoni: Nifformaw Ekonomija Globali Sostenibbli'

"Il-Politika Simultanja hija proposta kreattiva biex tħaffef il-progress lejn ekonomija globali sostenibbli. Ħafna movimenti u globalisti  jistgħu jingħaqdu madwar inizjattivi innovattivi bħal dawn."

Moises Naim

Editur Ewlieni, Foreign Policy

"... konvinċenti u provokattiv."

Ervin Laszlo

Awtur u Futurist

"Fi żmien meta l-problemi tagħna huma globali u l-istrutturi ta' governanza nazzjonali huma mdgħajfa u inadegwati, huwa assolutament neċessarju li naħsbu dwar il-forma ta' governanza globali effettiva. Dan ma jistax ikun sempliċement gvern nazzjonali akbar, għax dan ikabbar il-problemi kif wkoll l-ineffiċjenzi tal-governanza nazzjonali. Għandha tkun sistema ta’ governanza olistika u evoluzzjonarja, u rigward l-artikolazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali ta’ sistema bħal din, John Bunzl jagħti kontribut essenzjali. Rakkomandat ħafna għal kull min hu kkonċernat bil-futur kollettiv tagħna fuq din il-pjaneta ġeneralment immaniġġjata ħażin."

Diana Schumacher

Eks-Presidenta, The Schumacher Society

"L-adozzjoni tal-Politika Simultanja telimina l-agħar aspetti tal-kompetizzjoni distruttiva mis-sistema ekonomika filwaqt li tippromwovi rikonoxximent tal-interdipendenza ta' kulħadd."

 

John Stewart

Awtur, Il-Vleġġa tal-Evoluzzjoni - Id-Direzzjoni tal-Evoluzzjoni u l-Futur tal-Umanità

"Il-proposta ta' Simpol hija mezz prattiku biex nimxu lejn governanza globali. Għandha tkun mezz effettiv biex tinkiseb kooperazzjoni fejn kwalunkwe gvern individwali li jġib ruħu b'mod koperattiv ikun żvantaġġat sakemm gvernijiet oħra wkoll jagħmlu dan."

Terry Patten

Għalliem integrali, trainer, konsulent u kittieb. Ko-awtur, ma' Ken Wilber, ta' "Integral Life Practice".

"Simpol huwa brillanti u importanti. Jippermetti l-emerġenza tal-kreattività transnazzjonali sew qabel ma istituzzjonijiet stabbiliti jkunu lesti jaġixxu."

Nigel Martin

Fundatur, Forum għall-Governanza Globali Demokratika

"Dak li nammira dwar il-ktieb tiegħek huwa l-wisa' tal-għarfien tiegħek, il-loġika inerenti tal-approċċ u l-kuraġġ biex taħseb b'mod konkret dwar is-soluzzjoni. Nemmen li l-approċċ Simpol jista' jsir u jista', kif issostni, ikun iktar realistiku minn kwalunkwe ieħor approċċ f'dan il-mument."

Angie Zelter

Kofundatriċi, Trident Plowshares Right Livelihood Award, 2001

“Hemm mekkaniżmu disponibbli għall-politiċi biex jerġgħu jiksbu l-poter li jaġixxu fl-interessi tan-nies ordinarji u biex tiffjorixxi d-demokrazija. Il-Politika Simultanja: Gwida għall-Insider għall-Iffrankar tal-Umanità u l-Pjaneta minn John Bunzl hija obbligatorja għall-politiċi, il-kostitwenti tagħhom u dawk kollha kkonċernati bil-ħolqien ta' ekonomija globali sostenibbli."

Dr. Farhang Sefidvash

Koordinatur, iċ-Ċentru tar-Riċerka għall-Governanza Globali, il-Brażil

"Il-kunċett tal-Politika Simultanja huwa mod ta' kif nistgħu nimplimentaw kooperazzjoni li hija l-liġi l-ġdida tas-sopravivenza tal-bniedem fid-dinja globalizzata."

David Lorimer

Editur, "Network", il-ġurnal tan-Netwerk Xjentifiku u Mediku

"Il-Politika Simultanja (Simpol) hija imperattiv f'dinja kompetittiva li issa titlob forom ġodda ta' kooperazzjoni sabiex tindirizza kwistjonijiet globali li ma jistgħux jiġu solvuti minn nazzjon wieħed biss. ... John Bunzl janalizza xi aspetti ewlenin tal-governanza u jistabbilixxi lil Simpol fil-kuntest ta' bidla evoluttiva trasformattiva fis-sistemi ekonomiċi u politiċi tagħna ... Kontribuzzjoni f'waqtha għal dibattiti kontinwi dwar strutturi u proċessi ta' governanza globali, li turi eżattament għaliex l-istituzzjonijiet attwali tagħna mhumiex adattati għal-lum."

Elisabet Sahtouris

Awtriċi, 'Earthdance - Sistemi tal-Ħajja fl-Evoluzzjoni'

"Fl-opinjoni tiegħi bħala bijoloġista tal-evoluzzjoni, il-Politika Simultanja ta' John Bunzl hija idea li wasal żmienu u huwa imperattiv jekk irridu nevolvu l-umanità mill-fażi kompetittiv sal-fażi matur tal-koperazzjoni. Strateġija brillanti sabiex insibu ftehim dwar kwistjonijiet importanti fis-servizz ta' komunità globali!"

 

James J. Hughes Ph.D.

Direttur Eżekuttiv, Istitut għall-Etika u Teknoloġiji Emerġenti. Editur Assoċjat, Ġurnal tal-Evoluzzjoni u t-Teknoloġija.

"Simpol jidentifika l-akbar problema, id-dilemma tal-priġunieri, li tostakola nazzjonijiet individwali milli jadottaw politiki."

David Woollcombe

Ko-Fundatur u Trustee, Peace Child International

"Bħal ħafna li niltaqa' magħhom, għandek ħakma kbira tal-apokalissi li lejna qed noqorbu. Imma d-differenza hija li inti għandek proposta plawsibbli u vijabbli biex tevita dak l-apokalissi."

Sir Richard Body

Ex-Membru Konservattiv tal-Parlament, ir-Renju Unit

"Il-kwistjonijiet verament kbar illum issa jaqsmu l-fruntieri nazzjonali u l-gvernijiet individwali ma jistgħux ilaħħqu magħhom b'mod iżolat. Hawnhekk tidħol il-Politika Simultanja. ... Huwa l-uniku mod li għadd ta' problemi issa jistgħu jiġu solvuti. Il-Politika Simultanja hija l-alternattiva."

Anthony Wedgewood Benn

Eks Membru Parlamentari Laburista, ir-Renju Unit

"Il-Politika Simultanja hija stimulanti ħafna ... billi tissostitwixxi l-internazzjonaliżmu għall-globalizzazzjoni, il-kooperazzjoni għall-kompetizzjoni, l-umanità għas-swieq, u l-għerf għall-materjaliżmu, int ftaħt potenzjali enormi għall-ġid."

Prof. Charles Derber

Dipartiment tas-Soċjoloġija, Boston College, Boston

"Hemm ideat hawnhekk li jistgħu jbiddlu d-dinja.”

Helena Norberg-Hodge

Direttriċi tas-Soċjetà Internazzjonali għall-Ekoloġija u l-Kultura

"L-idea tiegħek għal Politika Simultanja hija eċċellenti .... Ejjew nittamaw li n-nies jibdew jisimgħu dan il-messaġġ importanti.”

Svend Robinson

Eks Membru Parlamentari, il-Kanada

"Il-Politika Simultanja hija kontribuzzjoni affaxxinanti u importanti għall-moviment globali biex nibnu alternattivi kreattivi għas-sistema attwali tagħna ta' relazzjonijiet internazzjonali. Jiena kont partikolarment milqut mit-tweġibiet diretti tal-Politika għall-problemi fundamentali ta' relazzjonijiet globali kompetittivi.”

Ed Mayo

Kap Eżekuttiv, Kunsill Nazzjonali tal-Konsumatur, ir-Renju Unit

[Il-Politika Simultanja hija] idea eleganti ta' kif tista' sseħħ il-bidla. Tirrifletti l-ideat ewlenin ta' kif jinħoloq kunsens dwar il-bidla."

Emilio José Chaves

Riċerkatur fl-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli

“Il-Politika Simultanja hija stedina sempliċi, paċifika, ta’ riskju baxx u ċara għall-umanità biex taqbeż - f’żewġ passi - minn triq mmexxija lejn l-awtodistruzzjoni, għal oħra orjentata lejn il-ħajja, il-kooperazzjoni u t-tkabbir spiritwali. Li taqsam huwa li tgħix."

Barbara Marx Hubbard

Fundatriċi ta '"Evolve" u The Foundation for Conscious Evolution

"Il-Politika Simultanja hija l-ewwel inizjattiva soċjali li sibt li toffri mekkaniżmu politiku biex tkabbar l-imperattiv evoluzzjonarju għal kooperazzjoni akbar fuq livell globali."

Jakob von Uexkull

Fundatur u Chairman - Fondazzjoni Right Livelihood Award

“... il-kunċett bażiku huwa eċċellenti. ... Għiduli kif jiżviluppa!"

Nancy Pennington

Avukata għall-Annimali, Seattle, USA

"Dan huwa brillanti! L-aħħar li kont eċċitata daqshekk huwa meta sirt naf li n-NU kienet ser tibda."

Jackie Navarro

ATTAC Québec, il-Kanada

“... l-aħjar ideat huma l-aktar sempliċi. B’sistema bħal din, m’hemm l-ebda mod kif il-gvernijiet jistgħu jinjorawha. M'hemmx skużi. Hija sistema li tikxef lil dawk kollha li qed ifittxu li jinħbew wara impossibilitajiet teoretiċi. Ma nistax nistenna biex nara dak li ġej. Prosit tassew Simpol!”

Syd Baumel

Editur ta ’The Aquarian, Fundatur, Eatkind.net, Kontributur Kreattiv, ISPO

"Simpol huwa Żiemel ta' Trojja iddisinjat biex jdaħħal il-valuri soċjali umani f'ordni politiku globali ddominat mill-flus u l-poter."

Kerri Smith

Attivista u edukatriċi għall-adulti, l-Awstralja

Sa dan il-punt f'ħajti, ma sibt ebda organizzajoni aktar ta' siwi minn Simpol. Kultant ix-xogħol iebes kollu fil-livell baxx għal organizzazzjonijiet varji jista' jkun qisu għal xejn fil-pajsaġġ politiku oppressiv. Imma peres li Simpol qed jipprova jbiddel direttament il-pajsaġġ politiku wiegħsa' .... ġibed l-attenzjoni u l-passjoni tiegħi bħal l-ebda moviment qablu."

Mark Davey

Negozjant u Intraprenditur Soċjali, Yorkshire, ir-Renju Unit

“Fl-għoxrin sena li ngħatajt vot, ma nistħix ngħid li qatt ma użajtu. It-teorija tiegħi biex ma nivvutax kien, skond jiena, l-aħjar mod kif niżgura l-protesta għall-partiti politiċi kollha. Issostnejt id-deċiżjoni tiegħi nosserva dak li qed jiġri fid-dinja.
Imma, hekk kif iddiġerixxejt l-informazzjoni tiegħek dwar Simpol, iffirmajt il-wegħda tal-Politika Simultanja mingħajr eżitazzjoni u issa nħossni kważi mġiegħel ninvolvi ruħi ... prosit! "